เขตพระนคร
1500000 บาท

เขตพระนคร
6500000 บาท

เขตพระนคร
2800000 บาท

เขตพระนคร
1790000 บาท